ติดต่อเรา

บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่เชียงราย) 545/1 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
บริษัท กรีนวิงเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่พะเยา) 95/1-3 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์  โทร : 053 - 750444  อีเมลล์ : info@greenwing.co.th จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
  • จ.เชียงราย
  • จ.พะเยา
 
กรีนวิง สาขาจันจว้า
: 191 หมู่2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
: 0-5377-5413
 
กรีนวิง สาขาท่าก๊อ
: 249 ม.4 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
: 0-5372-4243 , 0-5372-4244
 
กรีนวิง สาขาน้ำลัด
: 304/1 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 0-5375-0582
 
กรีนวิง สาขาบ้านดอน
: 190 ม.8 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ .เชียงราย 57210
: 0-5373-6478
 
กรีนวิง สาขาบ้านดู่
: 146 หมู่ 11 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
: 0-5317-5688
 
กรีนวิง สาขาบ้านต้า
: 235 ม.3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
: 0-5379-7969
 
กรีนวิง สาขาบ้านปล้อง
: 358 หมู่ 5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
: 0-5395-4024
 
กรีนวิง สาขาบ้านหก
: 109 หมู่ 1 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
: 0-5378-3816
 
กรีนวิง สาขาประตูสลี
: 545/1 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 0-5371-8006
 
กรีนวิง สาขาป่างิ้ว
: 180 หมู่ 4 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
: 0-5378-1781
 
กรีนวิง สาขาป่าเหมือด
: 333/3 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
: 0-5373-3302
 
กรีนวิง สาขาป่าแดด
: 203 หมู่ 4 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
: 0-5365-4511
 
กรีนวิง สาขาปูแกง
: 40 ม.9 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
: 0-5360-4723
 
กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย
: 271 หมู่ 10 ต. เม็งราย อ. พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
: 0-5395-9395
 
กรีนวิง สาขาพาน 1
: 1188, 1188/1-3 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
: 0-5372-1720
 
กรีนวิง สาขาพาน 2
: 2594-2598 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
: 0-5372-1324
 
กรีนวิง สาขาพาน 3
: 2591-2593 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
: 0-5372-1324
 
กรีนวิง สาขาห้วยส้ม
: 289 ม.3 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
: 053-950455 , 053-605791
 
กรีนวิง สาขาห้วยสัก
: 326/1 หมู่ 5 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
: 0-5367-8666
 
กรีนวิง สาขาห้วยไคร้
: 20 ม.10 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
: 053-667270 , 053-673622
 
กรีนวิง สาขาห้าแยก
: 434/1-2 หมู่ 19 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 0-5371-6263
 
กรีนวิง สาขาเจ็ดยอด1
: 902/2 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 053-714485 , 053-711518
 
กรีนวิง สาขาเจ็ดยอด2
: 902/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 0-5375-4319
 
กรีนวิง สาขาเชียงของ
: 293 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
: 0-5365-5090
 
กรีนวิง สาขาเชียงของ2
: 212 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
: 0-5379-1677
 
กรีนวิง สาขาเชียงรุ้ง
: 40 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
: 0-5395-3133
 
กรีนวิง สาขาเชียงแสน1
: 116 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
: 0-5377-7198
 
กรีนวิง สาขาเชียงแสน2
: 777/1-3 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
: 0-5377-7570
 
กรีนวิง สาขาเด่นห้า
: 202/2 ม.16 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 0-5371-9366
 
กรีนวิง สาขาเทิง1
: 26/4, 26/6 หมู่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
: 0-5366-9412
 
กรีนวิง สาขาเทิง2
: 147/3 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
: 0-5379-6242
 
กรีนวิง สาขาเวียงชัย
: 440 หมู่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
: 0-5366-3210
 
กรีนวิง สาขาเวียงป่าเป้า
: 37 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
: 0-5364-9056
 
กรีนวิง สาขาเวียงแก่น
: 264 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140
: 0-5360-8277
 
กรีนวิง สาขาแม่ขะจาน1
: 275 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
: 0-5378-9331
 
กรีนวิง สาขาแม่ขะจาน2
: 378/4-5 ม.1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
: 0-5370-4306
 
กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม
: 333 ม.17 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
: 0-5370-5946
 
กรีนวิง สาขาแม่จัน 1
: 182 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
: 0-5366-0989
 
กรีนวิง สาขาแม่จัน 2
: 448/4 หมู่ 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
: 0-5377-2718
 
กรีนวิง สาขาแม่ลาว
: 245 หมู่ 10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
: 0-5367-0123
 
กรีนวิง สาขาแม่สรวย
: 241 หมู่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57130
: 0-5365-6550
 
กรีนวิง สาขาแม่สาย
: 666 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
: 053-640941 , 053-732349
 
กรีนวิง สาขาแม่อ้อ
: 139 หมู่ 19 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120
: 0-5367-1014
 
 
กรีนวิง สาขาจุน
: 43 หมู่ 4 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
: 0-5442-0626
 
กรีนวิง สาขาดอกคำใต้
: 85 หมู่ 10 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
: 0-5441-8826
 
กรีนวิง สาขาบ้านทราย
: 45/2 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
: 0-5445-2767
 
กรีนวิง สาขาบ้านปิน
: 39 หมู่ 5 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
: 0-5445-7489
 
กรีนวิง สาขาปง
: 419 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
: 0-5449-7143
 
กรีนวิง สาขาประตูชัย1
: 95/1-3 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 0-5443-1757
 
กรีนวิง สาขาประตูชัย2
: 95/1-4 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 054-431758
 
กรีนวิง สาขาพะเยา
: 597/4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 0-5441-2620
 
กรีนวิง สาขาภูซาง
: 163/1 หมู่ 4 ต.สบบง กิ่งอำเภอภูซาง จ.พะเยา 56110
: 054-445781
 
กรีนวิง สาขาริมกว๊าน
: 656/6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 0-5448-2666
 
กรีนวิง สาขาเชียงคำ
: 386 หมู่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
: 0-5445-1640
 
กรีนวิง สาขาเชียงบาน
: 95 หมู่ 10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
: 0-5445-4152
 
กรีนวิง สาขาเชียงม่วน
: 332,332/1 ,332/2 ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56100
: 0-5449-5159
 
กรีนวิง สาขาแม่กา
: 223 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 0-5446-6507
 
กรีนวิง สาขาแม่ใจ
: 75 หมู่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
: 0-5441-7135
 
กรีนวิง สาขาแม่ใส
: 119 หมู่ 9 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 054-427227
 
lace wigs uk
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444
Compared to natural hair, taking care of a full lace wigs uk is very easy. In fact, it is not necessary to go to a professional hair stylist for the brazilian virgin hair uk to be properly taken care of. While maintaining natural hair involves going to the hair stylist and applying tons of chemicals, this lace wigs uk only requires occasional clipping of the wefts and gentle brushing. The usual tools used in caring for the natural hair such as hot rollers and blow dryers can still be used on the human hair wigs. Women who do not have the privilege of being born with long natural hair need not despair. With these lace wigs uk it is now possible for them to have the looks they have always wanted. The good thing about these wigs is that they are available in various designs, sizes and colors. There are dozens of different reasons why people choose to wear wigs these days.