ติดต่อเรา

บริษัท กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่เชียงราย) 545/1 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
บริษัท กรีนวิงเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่พะเยา) 95/1-3 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์  โทร : 053 - 750444  อีเมลล์ : info@greenwing.co.th จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
  • จ.เชียงราย
  • จ.พะเยา
 
กรีนวิง สาขาจันจว้า
: 191 หมู่2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
: 0-5377-5413
 
กรีนวิง สาขาท่าก๊อ
: 249 ม.4 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
: 0-5372-4243 , 0-5372-4244
 
กรีนวิง สาขาน้ำลัด
: 304/1 ม.3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 0-5375-0582
 
กรีนวิง สาขาบ้านดอน
: 190 ม.8 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ .เชียงราย 57210
: 0-5373-6478
 
กรีนวิง สาขาบ้านดู่
: 146 หมู่ 11 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
: 0-5317-5688
 
กรีนวิง สาขาบ้านต้า
: 235 ม.3 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
: 0-5379-7969
 
กรีนวิง สาขาบ้านปล้อง
: 358 หมู่ 5 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
: 0-5395-4024
 
กรีนวิง สาขาบ้านหก
: 109 หมู่ 1 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
: 0-5378-3816
 
กรีนวิง สาขาประตูสลี
: 545/1 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 0-5371-8006
 
กรีนวิง สาขาป่างิ้ว
: 180 หมู่ 4 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
: 0-5378-1781
 
กรีนวิง สาขาป่าเหมือด
: 333/3 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
: 0-5373-3302
 
กรีนวิง สาขาป่าแดด
: 203 หมู่ 4 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
: 0-5365-4511
 
กรีนวิง สาขาปูแกง
: 40 ม.9 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
: 0-5360-4723
 
กรีนวิง สาขาพญาเม็งราย
: 271 หมู่ 10 ต. เม็งราย อ. พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
: 0-5395-9395
 
กรีนวิง สาขาพาน 1
: 1188, 1188/1-3 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
: 0-5372-1720
 
กรีนวิง สาขาพาน 2
: 2594-2598 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
: 0-5372-1324
 
กรีนวิง สาขาพาน 3
: 2591-2593 หมู่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
: 0-5372-1324
 
กรีนวิง สาขาห้วยส้ม
: 289 ม.3 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
: 053-950455 , 053-605791
 
กรีนวิง สาขาห้วยสัก
: 326/1 หมู่ 5 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
: 0-5367-8666
 
กรีนวิง สาขาห้วยไคร้
: 20 ม.10 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
: 053-667270 , 053-673622
 
กรีนวิง สาขาห้าแยก
: 434/1-2 หมู่ 19 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 0-5371-6263
 
กรีนวิง สาขาเจ็ดยอด1
: 902/2 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 053-714485 , 053-711518
 
กรีนวิง สาขาเจ็ดยอด2
: 902/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 0-5375-4319
 
กรีนวิง สาขาเชียงของ
: 293 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
: 0-5365-5090
 
กรีนวิง สาขาเชียงของ2
: 212 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
: 0-5379-1677
 
กรีนวิง สาขาเชียงรุ้ง
: 40 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
: 0-5395-3133
 
กรีนวิง สาขาเชียงแสน1
: 116 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
: 0-5377-7198
 
กรีนวิง สาขาเชียงแสน2
: 777/1-3 หมู่ 3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
: 0-5377-7570
 
กรีนวิง สาขาเด่นห้า
: 202/2 ม.16 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
: 0-5371-9366
 
กรีนวิง สาขาเทิง1
: 26/4, 26/6 หมู่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
: 0-5366-9412
 
กรีนวิง สาขาเทิง2
: 147/3 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
: 0-5379-6242
 
กรีนวิง สาขาเวียงชัย
: 440 หมู่ 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
: 0-5366-3210
 
กรีนวิง สาขาเวียงป่าเป้า
: 37 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
: 0-5364-9056
 
กรีนวิง สาขาเวียงแก่น
: 264 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140
: 0-5360-8277
 
กรีนวิง สาขาแม่ขะจาน1
: 275 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
: 0-5378-9331
 
กรีนวิง สาขาแม่ขะจาน2
: 378/4-5 ม.1 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
: 0-5370-4306
 
กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม
: 333 ม.17 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
: 0-5370-5946
 
กรีนวิง สาขาแม่จัน 1
: 182 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
: 0-5366-0989
 
กรีนวิง สาขาแม่จัน 2
: 448/4 หมู่ 3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
: 0-5377-2718
 
กรีนวิง สาขาแม่ลาว
: 245 หมู่ 10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
: 0-5367-0123
 
กรีนวิง สาขาแม่สรวย
: 241 หมู่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57130
: 0-5365-6550
 
กรีนวิง สาขาแม่สาย
: 666 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
: 053-640941 , 053-732349
 
กรีนวิง สาขาแม่อ้อ
: 139 หมู่ 19 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120
: 0-5367-1014
 
 
กรีนวิง สาขาจุน
: 43 หมู่ 4 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150
: 0-5442-0626
 
กรีนวิง สาขาดอกคำใต้
: 85 หมู่ 10 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
: 0-5441-8826
 
กรีนวิง สาขาบ้านทราย
: 45/2 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
: 0-5445-2767
 
กรีนวิง สาขาบ้านปิน
: 39 หมู่ 5 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
: 0-5445-7489
 
กรีนวิง สาขาปง
: 419 หมู่ 1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
: 0-5449-7143
 
กรีนวิง สาขาประตูชัย1
: 95/1-3 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 0-5443-1757
 
กรีนวิง สาขาประตูชัย2
: 95/1-4 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 054-431758
 
กรีนวิง สาขาพะเยา
: 597/4 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 0-5441-2620
 
กรีนวิง สาขาภูซาง
: 163/1 หมู่ 4 ต.สบบง กิ่งอำเภอภูซาง จ.พะเยา 56110
: 054-445781
 
กรีนวิง สาขาริมกว๊าน
: 656/6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 0-5448-2666
 
กรีนวิง สาขาเชียงคำ
: 386 หมู่ 15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
: 0-5445-1640
 
กรีนวิง สาขาเชียงบาน
: 95 หมู่ 10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
: 0-5445-4152
 
กรีนวิง สาขาเชียงม่วน
: 332,332/1 ,332/2 ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56100
: 0-5449-5159
 
กรีนวิง สาขาแม่กา
: 223 ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 0-5446-6507
 
กรีนวิง สาขาแม่ใจ
: 75 หมู่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
: 0-5441-7135
 
กรีนวิง สาขาแม่ใส
: 119 หมู่ 9 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 56000
: 054-427227
 
ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444