ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ดำเนินการโดย กรีนวิง

          การขับขี่ยานพาหนะด้วยความไม่ประมาท รอบคอบ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ล้วนมีส่วนช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียได้ดีที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นคนส่วนใหญ่ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ จากสถิติพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความประมาท ด้วยเหตุนี้กรีนวิงจึงให้ความสำคัญกับการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จึงได้ร่วมมือกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดตั้งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ที่ดำเนินการโดยกรีนวิงขึ้น โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2548 โดยมีแนวคิดจากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยเล็งเห็นว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือการขับรถไม่ถูกต้อง และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ดังนั้นเราจึงยึดหลักว่า การสอนให้ผู้ขับขี่รู้กฎจราจรและวิธีการขับขี่ที่ถูกต้องนั้น เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการจำหน่ายรถจักรยานยนต์พึงกระทำ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในอนาคต เราจะจัดโครงการทำให้อุบัติเหตุกลายเป็นศูนย์ Zero Accident เพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้

            ที่สำคัญเรามีความห่วงใยลูกค้า รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนจากใจจริง เพราะว่าอุบัติที่เกิดขึ้นได้สร้างความสูญเสียให้แก่ผู้ประสบเหตุหลายประการ หากรถพังเรายังหาอะไหล่มาซ่อมแซมให้ใช้งานเป็นปกติตามเดิมได้ ไม่เช่นนั้นก็ซื้อรถใหม่มาใช้แทนคันเก่า แต่ชีวิตของเราทุกคนนั้นไม่มีอะไหล่ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ก็ไม่สามารถหาอะไหล่มาเปลี่ยนทดแทนได้ นั่นหมายถึง เราอาจเสียชีวิตหรือพิการในที่สุด เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญที่สุด

            สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่เราจัดตั้งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าขึ้น ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่ต้องการเข้ารับการอบรมการขับขี่ที่ถูกต้อง แต่ไม่มีโอกาสไปติดต่อขอรับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสิ่งที่เราทำอยู่นี้ยังเป็นการให้ความร่วมมือและช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานราชการอีกด้วย

            ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ดำเนินการโดยกรีนวิง ได้เปิดให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์(ใบขับขี่)ได้ โดยหลักสูตรที่ใช้อบรมได้พัฒนามาจากหลักสูตรของฮอนด้าในประเทศญี่ปุ่น และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว และกรีนวิงได้จัดการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ผ่านระบบ E-exam ซึ่งเป็นการสอบแบบเดียวกันกับที่กรมการขนส่งทางบกจัดทดสอบ ดังนั้นผู้ใช้รถจักรยานยนต์จึงมั่นใจได้ว่า หลังจากที่ได้รับการอบรมหลักสูตรแล้ว จะสามารถขับรถจักรยานยนต์บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎจราจร

 

            สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้ารับการอบรมได้ที่ กรีนวิง สาขาเจ็ดยอด หมายเลขโทรศัพท์ 0 5371 4165 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย กรีนวิง

เลขที่ 902/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย 57000

พื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม 15,000 ตารางเมตร

ห้องบรรยาย 2 ห้องประกอบด้วย

            ห้องบรรยาย 2 ห้องใหญ่ (จำนวน 80 คน)

            ห้องบรรยาย 2 ห้องเล็ก (จำนวน 40 คน)

RIDING SIMURATOR 1 เครื่อง

RIDING TRAINER 1 เครื่อง

รถจักรยานยนต์ที่ใช้สำหรับการฝึก 30 คัน

ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444