ความหมายของ กรีนวิง

กรีน    Green    แปลว่า   สีเขียว

                   หมายถึง   ธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น น่าอยู่

วิง       Wing     แปลว่า   ปีก

                   หมายถึง การที่จะเดินทางไปในที่ต่างๆ ได้ตามที่ใจปรารถนา

ดังนั้นคำว่า กรีนวิง (Greenwing) เมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึง

            “ร้านที่ขายรถจักรยานยนต์ อันเป็นพาหนะ ที่จะนำท่านไปในที่ต่าง ๆ ตามที่ใจท่านปรารถนา ดั่งเช่นเดียวกับนกที่มีปีกบิน และ ยังเป็นร้านขายรถจักรยานยนต์ ที่เป็นมิตร และอ่อนโยน ต่อสิ่งแวดล้อม อีกด้วย”

สัญลักษณ์ของกรีนวิง : ตัว “G”  มีปีก สีเขียว

          กรีนวิง นอกจากจะเป็นร้านขายรถจักรยานยนต์ที่มีเครือข่ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้ว กรีนวิงยังเป็นผู้นำในการที่จะช่วยให้เกิดความสมดุล ระหว่าง การใช้รถจักรยานยนต์เพื่อการเดินทาง กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ กรีนวิง จึงได้ออกแบบสัญลักษณ์ ตัว “ G ” มีปีก สีเขียว ขึ้นเพื่อที่จะบ่งบอกให้ลูกค้าได้รู้สึกถึงความอิสระ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมกับเตือนใจให้ทุกท่านได้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษาธรรมชาติ ไปพร้อมกับกรีนวิง ในเวลาเดียวกัน หมวกกันน็อคของกรีนวิง ยังมีลวดลายที่สนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่โดดเด่นแปลกตา และเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ผลิตหมวกกันน็อคที่มีลวดลายแบบนี้


ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444