ร้านค้าสำหรับคนรุ่นใหม่

          เป็นที่รู้กันว่า รถจักรยานยนต์ถือว่าเป็นพาหนะที่มีความสำคัญระดับต้น ๆ ของชาวเชียงรายและพะเยา เนื่องจากเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

            อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ไว้ใช้ย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าหลาย ๆ คนที่ไม่มีพาหนะไว้เพื่ออำนวยความสะดวก

            จากความคิดดังกล่าว ทำให้ประชากรรถจักรยานยนต์ในจังหวัดเชียงรายและพะเยา เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 40 ปี

            และผู้ที่มีส่วนร่วมในการเพิ่มจำนวนประชากรรถจักรยานยนต์ก็คือ ผู้ซื้อ กับ ร้านขายรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันนั่นเอง

            นอกจากจำนวนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์จะมีมากขึ้นแล้ว จำนวนของร้านจำหน่ายก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าจะเป็นธรรมดาของสิ่งที่อยู่คู่กัน แต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาคือการหาร้านที่จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเพียงอย่างเดียว โดยไม่มียี่ห้ออื่นจำหน่ายร่วมด้วยนั้นกลับไม่ใช่เรื่องง่าย

            เพราะเหตุนั้นจึงถือได้ว่า กรีนวิงเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้าน ที่จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเพียงอย่างเดียว ดังนั้นลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้เสมอว่า เราเป็นร้านที่มีความเชี่ยวชาญในทุก ๆ เรื่อง ทุกแง่มุมของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าอย่างแท้จริง นอกจากนั้นเรายังได้พัฒนาการบริการเพื่อคนรุ่นใหม่ดังนี้

            1.เรามีกิจกรรม PDSA (Pre Delivery Service Advise) ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ทุกคันจากทางร้าน โดยกิจกรรมดังกล่าวก็คือการให้คำแนะนำวิธีการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน พร้อมนำเสนอวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัย

            2 เรามีกรีนวิงการ์ด (Greenwing Card) สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการ (Service Center) ของเรา ซึ่งสามารถใช้สะสมคะแนนทุกครั้งเพื่อแลกของสมนาคุณที่ถูกใจมากมาย พร้อมกับการรับประกันหลังการซ่อม 1 เดือน ที่สำคัญมีแต่กรีนวิงเท่านั้นที่มีบริการเช่นนี้

            3 กรีนวิงเป็นร้านที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจของเราเสมอมา

            4 เราให้ความสำคัญกับการดูแลรักษารถจักรยานยนต์ทุกคัน ที่ได้จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทุกคน และเมื่อลูกค้าเห็นว่ารถจักรยานยนต์ที่ซื้อไปมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งาน ก็สามารถนำรถคันนั้นกลับมาแลกเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่เพื่อนำไปใช้แทนรถคันเก่าได้ โดยที่กรีนวิงมีศูนย์ปรับสภาพรถจักรยานยนต์มือสอง (Rebuild Center) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เป็นแห่งแรกในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเราจะนำรถจักรยานยนต์คันเก่าของคุณมาทำการปรับสภาพใหม่ โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เสื่อมสภาพ แล้วนำชิ้นส่วนเหล่านั้นใส่ลงในเครื่องบรรจุภาชนะอย่างมิดชิด เพื่อส่งกลับไปที่บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล โดยคุณสามารถมั่นใจได้ว่าวิธีการทำลายนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

5 กรีนวิงมีระบบ E-exam (ระบบอิเลคทรอนิกส์สำหรับการทดสอบภาคทฤษฏี) ที่พร้อมจะให้ลูกค้าได้เข้ามาอบรมและสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีมาตรฐานเดียวกับกรมการขนส่งทางบกและได้รับการรับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

            จากคุณสมบัติที่ได้กล่าวมานี้ ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า

            กรีนวิงเป็นร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจต่อการบริการ และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง สมดังชื่อและความหมายของกรีนวิง

ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444