ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกท่าน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกท่าน

- รถจักรยานยนต์คันใหม่ของลูกค้าจะได้รับการตรวจเช็คสภาพความสมบูรณ์เรียบร้อยโดยร้านผู้จำหน่ายก่อนนำส่งมอบให้กับลูกค้า

- เพื่อสิทธิและประโยชน์ในการรับประกันคุณภาพ โปรดตรวจเช็คสภาพรถใหม่ของท่านให้เรียบร้อยและลงชื่อรับรถในใบ P.D.I (ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนส่งมอบ)

- รถจักรยานยนต์คันใหม่ของลูกค้า จะได้รับประกันคุณภาพชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 30,000 กม. และชิ้นส่วนระบบหัวฉีด ได้แก่ ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง, ตัวจับสัญญาณออกซิเจน, กล่อง ECU, ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลง, หัวฉีด, เรือนลิ้นเร่ง, ตัวจับสัญญาณที่เรือนลิ้นเร่ง รับประกันเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน ตามเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ในคู่มือรถจักรยานยนต์

- เมื่อรถของลูกค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ ท่านสามารถใช้สิทธิในการรับประกันฯ ณ กรีนวิง ทุกสาขา

- เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับประกันคุณภาพ และเพื่อให้รถของลูกค้ามีสภาพที่สมบูรณ์ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลูกค้าสามารถนำรถเข้ารับการตรวจเช็คฟรีตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่คิดค่าแรงในการตรวจเช็ค ณ กรีนวิง ทุกสาขา

ข้อปฏิบัติในการใช้รถในระยะรับประกัน

          ข้อปฏิบัติต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตาม มิเช่นนั้น ลูกค้าอาจเสียสิทธิในการรับประกันคุณภาพในบางกรณีได้ หากตรวจพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถมีสาเหตุมาจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติและใช้รถให้ถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือการใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นที่ท่านซื้อ

2. นำรถเข้ารับการบริการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ พร้อมกับลงบันทึกประวัติการซ่อมในคู่มือทุกครั้ง

3. การบำรุงรักษาจะกระทำอย่างถูกต้องโดยช่างผู้ชำนาญการจากกรีนวิง แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็น ท่านสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่ร้านผู้จำหน่ายและศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้าที่ใกล้ที่สุด

4. ไม่ดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนต่างๆ ไปจากมาตรฐานการผลิตเดิม นอกจากจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อมูลของ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

5. ไม่นำรถไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่มิใช่การใช้งานตามปกติ เช่น การแข่งขัน เป็นต้น

6. เมื่อมีการซ่อมบำรุงรักษา ควรใช้แต่อะไหล่แท้และสารหล่อลื่นที่ฮอนด้ากำหนด เช่น น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรค, และน้ำยาหม้อน้ำ เป็นต้น


สิ่งที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน

1. เมื่อละเลย ไม่ปฏิบัติตาม "ข้อปฏิบัติในการใช้รถในระยะรับประกัน" อาจถูกสงวนสิทธิการรับประกันคุณภาพเมื่อตรวจพบว่าการละเลยปฏิบัตินั้น เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับรถ

2. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อม ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษา โดยวิธีการที่ผิดไปจากวิธีการบริการที่ระบุไว้โดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกินหรือใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

4. สีรถซีดจาง การเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะ การเสื่อมสภาพของส่วนที่เป็นยางและพลาสติก และการเกิดสนิมที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา

5. ปรากฎการณ์ปกติ เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน หรือมีน้ำมันรั่วซึม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและสมรรถนะของรถจักรยานยนต์

6. ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน หากเกิดความบกพร่องเสียหายอันเนื่องมาจากกรรมวิธีทางการผลิตหรือทางวัสดุบกพร่อง บริษัทฯ จะทำการรับประกันคุณภาพ แต่หากความเสียหายเกิดขึ้นมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติ บริษัทฯ จะให้ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง

ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

          หัวเทียน, หลอดไฟต่างๆ, ฟิวส์, สายไฟ, แปรงถ่านมอร์เตอร์สตาร์ท, สายควบคุมต่างๆ, ผ้าเบรค, ผ้าคลัทช์, สายพานขับเคลื่อน, ปะเก็น, สายยาง, ท่อยาง, และชิ้นส่วนที่เป็นยาง, ไส้กรองอากาศ, ซีลกันน้ำมัน, ซีลกันฝุ่น, น้ำมันหล่อลื่น และสารหล่อลื่นทุกชนิด
          *หมายเหตุ : การรับประกันแบตเตอรี่ และยางนอก ยางใน จะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต

7. การซ่อมหรือการปรับแต่งโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่จากร้านผู้จำหน่ายและศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด หรือไม่ใช่บุคคลที่ได้รับการอนุมัติในกรณีที่จำเป็น โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา

8. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่องหรือฝีมือการบริการไม่ดี ซึ่งได้กระทำมาก่อนจากที่อื่น

9. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าลากจูง, ค่าที่พัก, ค่าเสียเวลา, ค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายจากผลกระทบต่อธุรกิจประจำ

10. ค่าเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, พายุ, น้ำท่วม, อุบัติเหตุ, โจรกรรม ฯลฯ

11. ค่าเสียหายที่เกิดจาก ควัน, สารเคมี, มูลนก, น้ำทะเล, เกลือ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน


          * ในกรณีที่รถจักรยานยนต์ของลูกค้าเกิดปัญหาด้านคุณภาพ และตรวจพบว่ามีสาเหตุมาจากการละเลยไม่นำรถเข้ารับการตรวจเชคตามระยะที่กำหนด กรณีเช่นนี้ท่านอาจเสียสิทธิในการรับประกันคุณภาพได้ ดังนั้น จึงขอให้ลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คตามกำหนดเวลาได้ที่ กรีนวิง ทุกสาขา

ลูกค้าสัมพันธ์
0-5375-0444