ศูนย์ ตรอ. กรีนวิง จ.เชียงราย 11 แห่ง

 กรีนวิง สาขาจันจว้า

 กรีนวิง สาขาน้ำลัด

 กรีนวิง สาขาบ้านต้า

 กรีนวิง สาขาบ้านหก

 กรีนวิง สาขาป่างิ้ว

 กรีนวิง สาขาป่าแดด

 กรีนวิง สาขาห้วยส้ม

 กรีนวิง สาขาเจ็ดยอด1

 กรีนวิง สาขาแม่ข้าวต้ม

 กรีนวิง สาขาแม่ลาว

 กรีนวิง สาขาแม่อ้อ

ศูนย์ ตรอ. กรีนวิง จ.พะเยา 5 แห่ง

 กรีนวิง สาขาบ้านปิน

 กรีนวิง สาขาประตูชัย1

 กรีนวิง สาขาเชียงบาน

 กรีนวิง สาขาแม่กา

 กรีนวิง สาขาแม่ใส